Κανονάρχης ονομάζεται το εκκλησιαστικό αξίωμα και ο τίτλος που δίδεται σε κατώτερο κληρικό (Ιεροψάλτη) ο οποίος κρατεί το Ισσοκράτημα, δηλαδή δίνει τη μουσική βάση πάνω στην οποία θα ψάλει ο ψάλτης η ο Πρωτοψάλτης.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Εκκλησιαστικό Κανονικό Δίκαιο.
  • Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου, Εγχειρίδιον Ιεροψάλτου, Αθήνα 2000.