Τα Καραγιάννια είναι περιοχή της Μακεδονίας, στο Δήμο Κοζάνης.

Τα Καραγιάννια είναι ουσιαστικά μία επίπεδη κοιλότητα που περιβάλλεται από τις νότιες πλαγιές του Άσκιου. Η περιοχή είναι δυσπρόσιτη από βορρά, δύση και ανατολή, καθώς περιστοιχίζεται από σημαντικούς ορεινούς όγκους. Η μόνη πρόσβαση είναι από το νότο. Πρόκειται για ένα πλατύ φαράγγι που σχηματίστηκε από τις διαβρώσεις του νερού, καθώς αποτελεί τη νοτιοανατολική λεκάνη απορροής των υδάτων του Άσκιου όρους. Απέχει περίπου 15 χλμ. από την Κοζάνη και βρίσκεται δυτικά της πόλης.

Η περιοχή περιλαμβάνει τα χωριά Σκήτη, Αλωνάκια, Ανθότοπος, Κηπάρι, Κοκκιναράς και την μεγαλύτερη, Ξηρολίμνη. Ο συνολικός πληθυσμός των Καραγιαννίων είναι 1.465 κάτοικοι.