Το καστανέρυθρο είναι ένα χρώμα, το οποίο προσεγγίζει τόσο το καφέ όσο και το κοκκινο