Το καστανέρυθρο είναι ένα χρώμα, το οποίο προσεγγίζει τόσο το καφέ όσο και το κόκκινο. Πήρε το όνομά του από τον καρπό του δέντρου της καστανιάς, με το χρώμα του οποίου προσομοιάζει.