Κατάλογος έργων του Τσιμαμπούε

Η σελίδα αυτή περιέχει εικονογραφημένο κατάλογο έργων του Τσιμαμπούε.

Α. Διάφορα έργα

Επεξεργασία
Πίνακας Τίτλος Χρονολογία Τεχνική Διαστάσεις (εκ.) Χώρος Παρατηρήσεις
  Σταύρωση του San Domenico μεταξύ 1268-1271 τέμπερα και χρυσό σε ξύλο
336x267 cm
Αρέτσο, San Domenico
  Σταύρωση της Santa Croce μεταξύ 1275-1280 τέμπερα και χρυσό σε ξύλο
448x390 cm
Φλωρεντία, Museo di Santa Croce πριν από τις ζημιές της πλημμύρας του 1966
  Maestà περί το 1280 τέμπερα και χρυσό σε ξύλο
424×276 cm
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου
  Παρθένος και Βρέφος ένθρονοι με δύο αγγέλους μεταξύ 1280-1285 τέμπερα και χρυσό σε ξύλο
25,6x20,8 cm
Λονδίνο, Εθνική Πινακοθήκη
  Η Μαστίγωση μεταξύ 1280-1285 τέμπερα και χρυσό σε ξύλο
24,7x20 cm
Νέα Υόρκη, Frick Collection αυθεντικότητα αβέβαιη
  Η Επίσκεψη μεταξύ 1280-1285 ψηφιδωτό Φλωρεντία, Βαπτιστήριο το σχέδιο αποδίδεται στον Τσιμαμπούε
  Η αναγγελία της γέννησης του Βαπτιστή στον Ζαχαρία μεταξύ 1280-1285 ψηφιδωτό Φλωρεντία, Βαπτιστήριο το σχέδιο αποδίδεται στον Τσιμαμπούε
  Η γέννηση και η ονοματοδοσία του Βαπτιστή μεταξύ 1280-1285 ψηφιδωτό Φλωρεντία, Βαπτιστήριο αποδίδεται στον Τσιμαμπούε
  Madonna του Castelfiorentino περί το 1283-1284 τέμπερα και χρυσό σε ξύλο
68x47 cm
Castelfiorentino, Museo di Santa Verdiana
  Maestà της Santa Maria dei Servi μεταξύ 1281-1285 τέμπερα και χρυσό σε ξύλο
218×188 cm
Bologna, Santa Maria dei Servi εργαστήριο του Τσιμαμπούε
  Maestà της Ασσίζης περί το 1288 νωπογραφία
320x340 cm
Ασσίζη, Κάτω Βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου
  Maestà της Santa Trinita μεταξύ 1290-1300 τέμπερα και χρυσό σε ξύλο
385x223 cm
Φλωρεντία, Ουφίτσι
  Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής 1301-1302 ψηφιδωτό Πίζα, Duomo σε σχέδιο του Τσιμαμπούε

Β. Τοιχογραφίες στην Άνω Βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου στην Ασσίζη, 1288-1292 (σε πολύ μέτρια έως κακή κατάσταση)

Επεξεργασία
Πίνακας Τίτλος Χρονολογία Τεχνική Διαστάσεις (εκ.) Χώρος Παρατηρήσεις
  Οι τέσσερις Ευαγγελιστές
(θόλος)
  Οι τελευταίες στιγμές της Παρθένου
(«Ιστορίες της Παρθένου» – αψίδα)
  Η Κοίμηση της Θεοτόκου
(«Ιστορίες της Παρθένου» – αψίδα)
  Η ανάληψη της Θεοτόκου
(«Ιστορίες της Παρθένου» – αψίδα)
  Χριστός και Παρθένος εν δόξη
(«Ιστορίες της Παρθένου» – αψίδα)
  Σταύρωση
(«Σκηνές της Αποκάλυψης» - αριστερό εγκάρσιο κλίτος)
  Το όραμα του θρόνου και του βιβλίου των επτά σφραγίδων
(«Σκηνές της Αποκάλυψης» - αριστερό εγκάρσιο κλίτος)
  Το όραμα των αγγέλων στις τέσσερις γωνιές της γης
(«Σκηνές της Αποκάλυψης» - αριστερό εγκάρσιο κλίτος)
  Ο Χριστός της Αποκάλυψης
(«Σκηνές της Αποκάλυψης» - αριστερό εγκάρσιο κλίτος)
  Η πτώση της Βαβυλώνος
(«Σκηνές της Αποκάλυψης» - αριστερό εγκάρσιο κλίτος)
  Σταύρωση
(«Ιστορίες των Αγίων Πέτρου και Παύλου» - δεξιό εγκάρσιο κλίτος)
  Ο Άγιος Πέτρος θεραπεύει τον ανάπηρο
(«Ιστορίες των Αγίων Πέτρου και Παύλου» - δεξιό εγκάρσιο κλίτος)
  Ο Άγιος Πέτρος θεραπεύει τους ασθενείς και τους δαιμονισμένους
(«Ιστορίες των Αγίων Πέτρου και Παύλου» - δεξιό εγκάρσιο κλίτος)
  Η πτώση του Σίμωνος Μάγου
(«Ιστορίες των Αγίων Πέτρου και Παύλου» - δεξιό εγκάρσιο κλίτος)
  Η σταύρωση του Αγίου Πέτρου
(«Ιστορίες των Αγίων Πέτρου και Παύλου» - δεξιό εγκάρσιο κλίτος)
  Ο αποκεφαλισμός του Αγίου Παύλου
(«Ιστορίες των Αγίων Πέτρου και Παύλου» - δεξιό εγκάρσιο κλίτος)