Κατάλογος βασιλέων των Λομβαρδών

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Οι βασιλείς των Λομβαρδών, λατιν. reges Langobardorum, ήταν οι ηγεμόνες του λαού των Λομβαρδών από τις αρχές του 6ου αι., ώσπου η Λομβαρδική ταυτότητα χάθηκε στον 10ο και 11ο αι. Έπειτα από το 568 οι Λομβαρδοί βασιλείς μερικές φορές αυτοτιτλοφορούνταν βασιλείς της Ιταλίας (rex totius Italy). Έπειτα από το 774 οι βασιλείς δεν ήταν πια Λομβαρδοί, αλλά Φράγκοι. Από τον 12ο αι. το αφιερωματικό στέμμα και κειμήλιο γνωστό ως το σιδηρούν στέμμα της Λομβαρδίας (corrona Ferrea) έγινε ένα σύμβολο της εξουσίας τους αναδρομικά, καθώς δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ από τους Λομβαρδούς βασιλείς.

Οι κύριες πηγές για τους Λομβαρδούς βασιλείς πριν τη Φραγκική κατάκτηση είναι το ανώνυμο Origo Gentis Longobarborum (η προέλευση του έθνους των Λογγοβάρδων) του 7ου αι. και η Historia Langobardorum του Παύλου του Διακόνου του 8ου αι. Οι πρώτοι βασιλείς (πριν τους Λεθινίδες) που παρατίθενται στο Origo είναι -σχεδόν σίγουρα- μυθικοί. Εικάζεται ότι βασίλευσαν κατά την Περίοδο Μετανάστευσης. Ο πρώτος ηγεμόνας που πιστοποιείται στη Λομβαρδική παράδοση είναι ο Τάτο.

Το σιδηρούν στέμμα των Λομβαρδών.

Πρώιμοι ηγεμόνες Επεξεργασία

μυθικοί ηγέτες Επεξεργασία

 • Σάφα
 • Ύμπορ και Άγκιο, αδελφοί, με τη μητέρα τους Γκάμπαρα, οδήγησαν τη μετανάστευση από τη Σκανδιναβία
 • Άγκιλμουντ, γιος του Άγιο
 • Λαϊάμιχο (Λαμίσιο)
 • Όρτνιτ

Οίκος Λετιδών Επεξεργασία

 • Λέτουκ (άκμασε π. 400), κυβέρνησε για 40 έτη
 • Άλντιχοκ (μέσα 5ου αι.)
 • Γκόντεχοκ (δεκαετια του 480), οδήγησε τους Λομβαρδούς στη (σημερινή) Αυστρία.
 • Κλάφο άκμασε π. 500
 • Τάτο, αρχές 6ου αι., απεβ. π. 510. Ο γιός του Ιλντίχους απεβ. στην εξορία
 • Βάχο 510-539, γιος του Ουνίχους
 • Βαλθάριος 539-546, γιος του Βάχο

Οίκος Γκαουζιδών Επεξεργασία

 • Αυδοΐνος 546-565, οδήγησε τους Λομβαρδούς στην Παννονία

Βασιλείς των Λομβαρδών ("της Ιταλίας") Επεξεργασία

Οίκος Γκαουζιδών Επεξεργασία

Ανώνυμη δυναστεία Επεξεργασία

Οίκος Αγιλολφιδών (Βαυαρίας) Επεξεργασία

Μη δυναστικός Επεξεργασία

Αροδινγιανοί Επεξεργασία

Οίκος Αγιλολφιδών, 1η αποκατάστασή της Επεξεργασία

Δυναστεία του Μπενεβέντο Επεξεργασία

Οίκος Αγιλολφιδών, 2η αποκατάσταση Επεξεργασία

Μη δυναστικοί Επεξεργασία

Δυναστεία των Καρολιδών Επεξεργασία

Ο τίτλος rex Longobardorum διατηρήθηκε ως τον Ύστερο Μεσαίωνα· μετέπειτα κάτοχοί του βρίσκονται στους βασιλείς της Ιταλίας.

Γενεαλογία των βασιλέων της Λομβαρδίας Επεξεργασία

Λέτουκ
βασ. των Λομβαρδών
ΟΙΚΟΣ ΛΕΤΙΔΩΝ
Άλντιχοκ
βασ. των Λομβαρδών
Γκόντεχοκ
βασ. των Λομβαρδών
Κλάφο
βασ. των Λομβαρδών
Τάτο
βασ. των Λομβαρδών
ΟύνιχουςΑυδοΐνος
βασ. των Λομβαρδών
ΟΙΚΟΣ ΓΚΑΟΥΖΙΔΩΝ
Βάχο
βασ. των Λομβαρδών
ΓρασούλφοςΑλβοΐνος
βασ. των Λομβαρδών
Κλέφος
βασ. των Λομβαρδών
ΟΙΚΟΣ ΚΛΕΦΟΥ
Βάλταρι
βασ. των Λομβαρδών
Γαριβάλδος Α΄
δούκας της Βαυαρίας,
ηγ. των Λομβαρδών
ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΛΟΛΦΙΔΩΝ
Βαλδράδα της ΝευστρίαςΓισούλφος Α΄
Αυθάριος
βασ. των Λομβαρδών
ΘεοδελίνδηΑγιλούλφος
βασ. των Λομβαρδών
ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΛΟΥΛΦΟΥ
Γουνδοάλδος
δούκας του Άστι
Τάσιλος Α΄
δούκας της Βαυαρίας
ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ
Ρομίλδα του ΦρίουλιΓισούλφος Β΄
Ροθάριος
βασ. των Λομβαρδών
ΟΙΚΟΣ ΡΟΘΑΡΙΟΥ
ΓουνδεβέργαΑριόαλδος
βασ. των Λομβαρδών
ΟΙΚΟΣ ΑΡΙΟΑΛΔΟΥ
Αδαλόαλδος
βασ. των Λομβαρδών
Αριπέρτος Α΄
βασ. των Λομβαρδών
Γαριβάλδος Β΄
δούκας της Βαυαρίας,
βασ. των Λομβαρδών
Γριμοάλδος
βασ. των Λομβαρδών
Ραδοάλδος
βασ. των Λομβαρδών
Ανσπράνδος
βασ. των Λομβαρδών
ΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΑΝΔΟΥ
Περκτάριτος
βασ. των Λομβαρδών
Γοδεπέρτος
βασ. των Λομβαρδών
ΘεοδότηΘέοδος
δούκας της Βαυαρίας
Γαριβάλδος
Ρίτμπουργκα
σύζ. Πέμο του Φρίουλι
ΟΙΚΟΣ ΠΕΜΟ
Λιουτπράνδος
βασ. των Λομβαρδών
αδελφ.Κουνιπέρτος
βασ. των Λομβαρδών
Ραγινπέρτος
βασ. των Λομβαρδών
κόρη
σύζ. Γκότφριντ
δούκας της Αλαμανίας
ΟΙΚΟΣ ΓΚΟΤΦΡΙΝΤ
Ράτχης
βασ. των Λομβαρδών
Αϊστούλφος
βασ. των Λομβαρδών
Χιλδεπράνδος
βασ. των Λομβαρδών
Λιουτπέρτος
βασ. των Λομβαρδών
Αριπέρτος Β΄
βασ. των Λομβαρδών
Δεζιδέριος
βασ. των Λομβαρδών
ΟΙΚΟΣ ΔΕΖΙΔΕΡΙΟΥ
Οδίλος
Κάρολος Α΄ ο Μέγας
βασ. των Φράγκων
βασ. των Λομβαρδών
ΟΙΚΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΩΝ
ΔεζιδεράταΛιουτπέργκαΤάσιλος Γ΄
δούκας της Βαυαρίας
Πεπίνος
βασ. των Λομβαρδών
Λουδοβίκος Α΄ ο Ευσεβής
βασ. της Ακουιτανίας,
βασ. των Φράγκων
Βερνάρδος
βασ. των Λομβαρδών
Λοθάριος Α΄
βασ. των Λομβαρδών,
βασ. της μέσης Φραγκίας
Κάρολος Β΄ ο Φαλακρός
βασ. των Λομβαρδών,
βασ. της δυτικής Φραγκίας