Συνηθίζεται πολλές φορές, όταν γίνεται αναφορά στον Κυματισμό - θαλάσσιο κυματισμό, να χρησιμοποιούνται δύο κυρίως όροι - η κατάσταση θαλάσσης και η αποθαλασσία (υπολογισμός ύψους κύματος χονδρικά, δηλ. χαμηλή, μέση και υψηλή).

Συγκεκριμένα με τον όρο κατάσταση θαλάσσης χαρακτηρίζεται ο πραγματικός κυματισμός χωρίς να συνδέεται με τον επικρατούντα άνεμοΚλίμακα Μποφώρ είναι αυτή που βασίζεται στον άνεμο) τη στιγμή της παρατήρησης, λόγω του ότι πολλές φορές δεν συμβαδίζουν (π.χ. κοντά σε υπήνεμη ακτή ή ανοικτό πέλαγος όπου ο κυματισμός προέρχεται από άνεμο σε άλλη περιοχή ή από άνεμο που έπνεε προηγουμένως στην περιοχή). Άρα ο εν λόγω όρος αφορά στην πραγματική κατάσταση της θάλασσας και για αυτό ονομάζεται κατάσταση θαλάσσης, αλλιώς δεν θα είχε λόγο ύπαρξης, καθότι ο όρος Μποφώρ ή ο όρος αποθαλασσία θα κάλυπτε τα πάντα. Έτσι η κατάσταση θαλάσσης (καθορίζεται από το ύψος του κυματισμού) βοηθά στην πληροφόρηση για την κατάσταση της θαλάσσης για περιοχή στην οποία η κλίμακα Μποφώρ δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα.

Κλίμακα Ντάγκλας

Επεξεργασία

Η σχετική Κλίμακα Douglas (Ντάγκλας, κλίμακα κατάστασης θαλάσσης) έχει ως εξής:

Beaufort Άνεμος No.
0 άπνοια < 1 0
1 σχεδόν άπνοια 1
2 πολύ ασθενής 2
3 ασθενής 2
4 σχεδόν μέτριος 3
5 μέτριος 4
6 ισχυρός 5
7 σχεδόν θυελλώδης 6
8 θυελλώδης 7
9 πολύ θυελλώδης 7
10 θύελλα 8
11 ισχυρή θύελλα 9
12 τυφώνας 9

Απόδοση χαρακτηρισμών

κύμα κοντό (μήκος) 0 - 100 μέτρα
κύμα μεσαίο (μήκος) 100 - 200 μέτρα
κύμα μακρύ (μήκος) πέρα από 200 μέτρα
κύμα χαμηλό (ύψος) 0 - 2 μέτρα
κύμα μέτριο (ύψος) 2 - 4 μέτρα
κύμα υψηλό (ύψος) πάνω από 4 μέτρα