Κατηγορία:Γάλλοι ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των Γάλλων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί ή αγωνίζονται σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους εκτός της Γαλλίας.

Όλα τα λήμματα αυτής της κατηγορίας, πρέπει να κατηγοριοποιούνται και στην κατηγορία Κατηγορία:Γάλλοι ποδοσφαιριστές