Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ηθοποιούς ιαπωνικής καταγωγής. Σημειώνεται πως για λόγους ομοιομορφίας χρησιμοποιείται ο παραδοσιακός ιαπωνικός τρόπος γραφής των ονομάτων που ορίζει πρώτα το επίθετο και μετά το όνομα.