Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 1899

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 1899.