Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 1952

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 1952.