Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 1960

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 1960.