Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 1965

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 1965.