Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 1966

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 1966.