Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 1972

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 1972.