Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 1974

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 1974.