Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 1980

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 1980.