Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 2001

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 2001.