Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 2004

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 2004.