Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 2005

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 2005.