Κατηγορία:Ιδρύσεις ποδοσφαιρικών ομάδων το 2009

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα λήμματα των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί το 2009.