Κατηγορία:Μούσα Παιδική

Η παρούσα κατηγορία περιέχει ονόματα ποιητών που περιλαμβανόταν στη Μούσα Παιδική του Στράτωνος καθώς και άλλα θέματα σχετικά την ανθολογία αυτή.