Κατηγορία:Πρότυπα ρωσικών ποδοσφαιρικών ομάδων

Η κατηγορία αυτή κατηγοριοποιεί τα πρότυπα των ρωσικών ποδοσφαιρικών ομάδων.