Κατηγορία:Πρώην κράτη ανά περιοχή

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει πρώην κράτη ανά γεωγραφική περιοχή, διαφορετική του διαχωρισμού ανά ήπειρο. Για "Πρώην κράτη ανά ήπειρο" δείτε αυτή την κατηγορία.