Λήμματα και γεγονότα που σχετίζονται με το Στίβος το 1996.