Κατοπτρική ύλη, (άλλες ονομασίες: σκιώδη ύλη ή ύλη Αλίκης), ονομάζεται στη Φυσική ένα υποθετικό αντίστοιχο της συνηθισμένης ύλης. [1]


Η σύγχρονη φυσική ασχολείται με τρεις βασικούς τύπους χωρικής συμμετρίας : ανάκλαση, περιστροφή και μετάφραση . Τα γνωστά στοιχειώδη σωματίδια σέβονται τη συμμετρία περιστροφής και μετατόπισης αλλά δεν σέβονται τη συμμετρία ανάκλασης του καθρέφτη (ονομάζεται επίσης P-συμμετρία ή ισοτιμία). Από τις τέσσερις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις - τον ηλεκτρομαγνητισμό, την ισχυρή αλληλεπίδραση, την ασθενής αλληλεπίδραση και τη βαρύτητα - μόνο η ασθενής αλληλεπίδραση σπάει την ισοτιμία.

Βιβλιογραφικές αναφορέςΕπεξεργασία