Οι Κατταβανοί ήταν ένας αρχαίος αραβικός λαός που αναφέρεται από τον Στράβωνα. Κατοικούσαν προς τα στενά και τη διάβαση του αραβικού κόλπου (Μπάμπ-ελ-Μαντέμπ), πιθανώς στο σημερινό Κατάρ.