Στην Κβαντική Μηχανική η έννοια της κβαντικής κατάστασης είναι αφηρημένη και χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα κβαντικό αντικείμενο. Η κβαντική κατάσταση αναπαριστάται από ένα μαθηματικό αντικείμενο, όπως μία κυματοσυνάρτηση ή ένα density operator.

Όλη η πληροφορία που είναι δυνατόν να γνωρίζουμε για το συγκεκριμένο αντικείμενο περιέχεται στην μαθηματική της αναπαράσταση και μπορούμε να την εξάγουμε χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορμαλισμό. Δηλαδή η λύση της εξίσωσης του Schrödinger(Σρόντινγκερ) είναι η κβαντική κατάσταση του ηλεκτρονίου. Σε ένα άτομο το ηλεκτρόνιο μπορεί να πάρει πολλές κβαντικές καταστάσεις, κάθε μία από τις οποίες είναι μοναδική.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Νικόλαος Σ. Σπύρου (Καθηγητής του τμήματος ΗΜΜΥ Πανεπιστήμιο Πατρών). Αγώγιμες Ιδιότητες των Ηλεκτροτεχνικών Υλικών. Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ. ISBN 9604180827.