Οι Κιδαρίτες ήταν δυναστεία της ιρανικής φυλής "Κι" που πήρε το όνομά της από τον ηγεμόνα της, Κιντάρα. Οι Κιδαρίτες αποτελούσαν τμήμα μιας συνομοσπονδίας ιρανόφωνων φυλών γνωστών με τη συλλογική ονομασία "Χιονίτες" ή "Χούνας".

Κιντάρα Αʹ

Κατά τη διάρκεια των 4ου-5ου αιώνα μ.Χ. ίδρυσαν το Βασίλειο των Κιδαριτών.