Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού

Ένα Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (Software Development Kit - SDK ή devkit) είναι ένα σύνολο εργαλείων ανάπτυξης που επιτρέπουν σε έναν προγραμματιστή να δημιουργήσει λογισμικό εφαρμογών για ένα συγκεκριμένο πακέτο λογισμικού, πλατφόρμα, παιχνιδομηχανή, λειτουργικά συστήματα κτλ. Μπορεί να είναι κάτι απλό όπως μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών

στη μορφή κάποιων αρχείων που παρέχουν για παράδειγμα τη διασύνδεση σε μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού προς μια πλατφόρμα ή ένα κομμάτι υλικού που μας βοηθάει να επικοινωνήσουμε με ένα ενσωματωμένο σύστημα.

Κοινά εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού είναι τα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης και άλλα βοηθητικά προγράμματα. Συχνά τα κιτς ανάπτυξης περιλαμβάνουν δείγματα κώδικα και εγχειρίδια υποστήριξης που επιταχύνουν την εξοικείωση με το κιτ ανάπτυξης.

Παραδείγματα Επεξεργασία