Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE PA) είναι ένα ινστιτούτο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.Το πρωταρχικό καθήκον της συνέλευσης 323 μελών είναι να διευκολύνει τον διακοινοβουλευτικό διάλογο, μια σημαντική πτυχή της συνολικής προσπάθειας αντιμετώπισης των προκλήσεων της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον τομέα του ΟΑΣΕ.

Παραπομπές

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία