Το κοινωνικό περιβάλλον αναφέρεται στον άμεσο φυσικό και κοινωνικό χώρο στο οποίο ζει ο άνθρωπος η στο οποίο κάτι αναπτύσσεται. Περιλαμβάνει την κουλτούρα στην οποία το άτομο εκπαιδεύτηκε ή ζει, και τους ανθρώπους και τους θεσμούς με τους οποίους αλληλεπιδρά. Η αλληλεπίδραση μπορεί να είναι αυτοπροσώπως ή μέσω μέσων επικοινωνίας, ακόμη και ανώνυμα και μπορεί να μην συνεπάγεται ισότητα κοινωνικής θέσης. Το κοινωνικό περιβάλλον είναι μια ευρύτερη έννοια από αυτή της κοινωνικής τάξης ή του κοινωνικού κύκλου.

Τα άτομα με το ίδιο κοινωνικό περιβάλλον αναπτύσσουν συχνά μια αίσθηση κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι άνθρωποι συχνά τείνουν να εμπιστεύονται και να βοηθούν ο ένας τον άλλον και να συγκεντρώνονται σε κοινωνικές ομάδες, οι οποίες τους βοηθάνε να εντάσσονται στο υπόλοιπο σύνολο, καθώς και να κοινωνικοποιούνται. Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης είναι ένα είδος μάθησης, χάρη στην οποία ο νέος άνθρωπος συμμετέχει σταδιακά στην κοινωνική αλληλεπίδραση, αποκτά κοινωνική συμπεριφορά και αποτελεί μέλος του κοινωνικού συνόλου. Αυτή γίνεται διαμέσου κοινωνικών δομών και λειτουργιών όπως είναι η οικογένεια, η γενική εκπαίδευση, ο στρατός και η θρησκεία.