Άνοιγμα κυρίου μενού

Με τον όρο κολεκτιβισμός ενοουμε ενα οικονομικοπολιτικό σύστημα όπου τα μέσα παραγωγής, κεφάλαιο, εργασία, περνάνε στα χέρια κοινωνικών ομάδων ή συνεταιρισμών καταργώντας την ατομική ιδιοκτησία. Ο κολεκτιβισμός εναντιώνεται στον ατομικισμό.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία