Κονίαμα ονομάζουμε ένα μείγμα το οποίο χρησιμοποιείται στις οικοδομές για την σύνδεση των οικοδομικών υλικών, όπως είναι τα τούβλα ή οι πέτρες. Ο ρόλος του είναι να καλύπτει τα κενά ανάμεσα στα οικοδομικά υλικά. Τα περισσότερα αποτελούνται από άμμο, νερό, συνδετικό (π.χ. τσιμέντο, ασβέστης).

Κονίαμα που συγκρατεί τούβλα

Είδη κονιαμάτων

Επεξεργασία

Τα κονιάματα χωρίζονται σε:

  • Υδατοπαγή είναι αυτά που σκληραίνουν με την επίδραση του νερού (π.χ. τσιμέντο)
  • Αεροπαγή είναι αυτά που σκληραίνουν με την επίδραση του αέρα (π.χ. λάσπη των οικοδομών)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία