Κορώνα ή γράμματα είναι μια έκφραση που αφορά τις δυο πλευρές ενός νομίσματος και χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

  • Τυχαία επιλογή με πιθανότητα 50%. Οι δύο πλευρές διαλέγουν μια πλευρά του νομίσματος, η οποία ρίχνεται στον αέρα και όταν πέσει γίνεται εμφανές ποια πλευρά είναι από επάνω. Μερικές φορές αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την επίλυση διαφωνιών. Είναι μέθοδος κλήρωσης με δύο πιθανά αποτελέσματα. Αν εμφανιστεί η επιλεγμένη κατά το κάθε μέρος πλευρά του νομίσματος, τότε η επιλογή θεωρείται σωστή. Εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί ότι στην πράξη το κέρμα δεν είναι και τόσο «καθαρό», δηλαδή η επιλογή της πλευράς δεν έχουν ίσες πιθανότητες επιτυχίας (50%-50%) αλλά λίγο διαφορετικές, της τάξης του (48%-52%).
  • Στην καθομιλουμένη, ο όρος αναφέρεται σε απόφαση υψηλού ρίσκου.
 
Ρωμαϊκό νόμισμα με το κεφάλι του Νεπτούνους στη ευθεία όψη και ενός πλοίου στην αντίστροφη όψη.

Η ιστορική προέλευση του κορώνα ή γράμματα είναι η διερμηνεία του αποτελέσματος μιας ευκαιρίας ως η έκφραση της θεϊκής θέλησης.

Το κορώνα ή γράμματα ήταν γνωστό στους Ρωμαίους ως πλοίο ή κεφάλι (navia aut caput), καθώς μερικά κέρματα εμφάνιζαν ένα πλοίο στην μία πλευρά και το κεφάλι του αυτοκράτορα.[1]

Παραπομπές

Επεξεργασία