Κουβά ονομάζουμε ένα κυλινδρικό πλαστικό, ξύλινο ή μεταλλικό δοχείο το οποίο χρησιμοποιούμε συνήθως για μεταφορά νερού. Ο κουβάς έχει στενότερη βάση και μακρύτερο χείλος στο οποίο στερεώνεται χερούλι με ημικυκλικό σχήμα και χειρολαβή στην μέση.

Πλαστικός κουβάς

Ο κουβάς είναι απαραίτητο εργαλείο μαζί με τη σφουγγαρίστρα για το σφουγγάρισμα. Συνήθως υπάρχουν εξαρτήματα που στερεώνονται στο χείλος του κουβά για να γίνεται δυνατή και να διευκολύνεται η απομάκρυνση νερού από τη σφουγγαρίστρα.