Κουλουράτι

οικισμός της Αλβανίας

Η Κουλουρίτσα είναι χωριό στη νότια Αλβανία. Κατοικείται από μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Αλβανίας. Το χωριό αποκαλείται Κουλουρίτσα.

Τοποθεσία

Επεξεργασία

Βρίσκεται ανατολικά των Αγίων Σαράντα, στην περιοχή "Θεολόγου" (Επαρχία Δίβρης). Εγγύς του βρίσκονται τα χωριά Αγιαντριάς, Γιαννιτσάτι, Δίβρη, Λουψάτι, Μάλτσιανη και Τσερκοβίτσα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 689 μέτρων[1], κτισμένο στους πρόποδες του Διβροβουνίου.

Ιστορικά στοιχεία

Επεξεργασία

Στα τέλη του 19ου αιώνα ανήκε διοικητικά στον "Καζά του Δελβίνου" ενώ ο πληθυσμός του χωριού, σύμφωνα με την οθωμανική στατιστική του 1895, ήταν 67 κάτοικοι[2]. Το 1913, στον "εθνογραφικό χάρτη της Βορείου Ηπείρου" που συνέταξε το Γενικό Στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού, αναφέρεται ότι το χωριό κατοικείται από 116 Έλληνες[3].

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. ro.getamap.net - "Kulurat", ανακτήθηκε 01/02/2015
  2. Μιχάλης Κοκολάκης, "Η τουρκική στατιστική της Ηπείρου στο Σαλναμέ του 1895" στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Μιχάλης Κοκολάκης και Ευδοκία Ολυμπίτου (επιμ.), Πληθυσμοί και οικισμοί του ελληνικού χώρου. Ιστορικά μελετήματα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2003, σελ. 286
  3. Γενικόν Στρατηγείον Ελληνικού Στρατού, Χάρτης Εθνογραφικός της Βορείου Ηπείρου τω 1913. Εθνολογική στατιστική της Βορείου Ηπείρου τω 1913, Τύποις "Άγκυρας" - Ι. Κουμένου, Θεσσαλονίκη 1919, σελ. 14

Γενικότερη βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Χαράλαμπος Κίτσος, Ο Θεολόγος βορείου Ηπείρου και τα γύρω χωριά, Εκδόσεις Ο Παλμός της Λεσινίτσας, Αθήνα 1996

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία