Κρυογενετική

(Ανακατεύθυνση από Κρυονική)

Στη Φυσική, Κρυογενετική (αγγλικά: cryogenics) είναι η μελέτη της παραγωγής και της συμπεριφοράς της ύλης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Το άτομο που εξετάζει στοιχεία που έχουν εκτεθεί σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες ονομάζεται κρυογενετιστής. Οι κρυογενετιστές έχουν ως μονάδες μέτρησης της θερμοκρασίας τις κλίμακες Κέλβιν και Ράνκιν.

Παραπομπές

Επεξεργασία


Περεταίρω ανάγνωση

Επεξεργασία