Κρυπτογραφικοί Αλγόριθμοι Δέσμης

Οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι δέσμης (block ciphers) τεμαχίζουν σε τμήματα (blocks) το αρχικό κείμενο όπου κάθε τμήμα κρυπτογραφείται ξεχωριστά. Συνηθισμένα μεγέθη ενός τμήματος δεδομένων είναι τα 64 ή 128 bits. Η κρυπτογράφηση κάθε ενός τμήματος γίνεται χρησιμοποιώντας μία μαθηματική συνάρτηση κρυπτογράφησης και το μυστικό κλειδί. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρυπτογράφησης είναι η παραγωγή ενός κρυπτογραφημένου τμήματος το οποίο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων έχει το ίδιο μήκος με το αντίστοιχο τμήμα του αρχικού κειμένου. Η διαδικασία κρυπτογράφησης φαίνεται στην εικόνα που παρατίθεται:

Σχηματικό διάγραμμα του τρόπου λειτουργίας των κρυπτογραφικών αλγορίθμων δέσμης.

Το μέγεθος του κάθε τμήματος θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ούτως ώστε να προλαμβάνονται διάφορες επιθέσεις λεξικού (dictionary attacks). Εάν το μέγεθος του κάθε τμήματος είναι μικρό, τότε μπορεί ο κρυπταναλυτής να εξετάσει ένα ζεύγος καθαρού και αντίστοιχου κρυπτογραφημένου κειμένου και να κατασκευάσει ένα λεξικό που θα αντιστοιχεί κάθε τμήμα κρυπτογραφημένου κειμένου με το αντίστοιχο τμήμα του καθαρού κειμένου. Με βάση το λεξικό αυτό, θα μπορεί στην συνέχεια να αποκρυπτογραφεί κάθε κείμενο που κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο κλειδί.

Η διαδικασία της αποκρυπτογράφησης είναι η αντίστροφη της διαδικασίας κρυπτογράφησης, μόνο που στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται η συνάρτηση αποκρυπτογράφησης αντί της κρυπτογραφικής συνάρτησης.

Δείτε Επίσης Επεξεργασία