Στα Μαθηματικά, μια κυβική ή τρίτη ρίζα ενός αριθμού x είναι ένας αριθμός y έτσι ώστε y3 = x. Όλοι οι πραγματικοί αριθμοί (εκτός από το μηδέν) έχουν ακριβώς μια πραγματική κυβική ρίζα και ένα ζεύγος συζυγή μιγαδικού αριθμού κυβικής ρίζας, και όλοι οι μη-μηδενικοί μιγαδικοί αριθμοί έχουν τρεις διαφορετικές σύνθετες κυβικές ρίζες. Για παράδειγμα, η πραγματική κυβική ρίζα του 8, που γράφεται συμβολικά ως 38, είναι το 2, επειδή 23 = 8, ενώ οι άλλες κυβικές ρίζες του 8 είναι το −1 + 3i και −1 − 3i. Οι τρεις κυβικές ρίζες του −27i είναι:

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Δείτε ακόμηΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία