Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού είναι η ανώτατη αθλητική αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1969 με έδρα τη Λευκωσία. Ο ημικρατικός οργανισμός ιδρύθηκε βάσει του περί ΚΟΑ Νόμου του 1969.

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
ΚατηγορίαΑθλητική ομοσπονδία
Ίδρυση1969
ΠροσχώρησηΔιεθνής Ένωση Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού
ΈδραΛευκωσία, Κύπρος
ΠρόεδροςΑνδρέας Μιχαηλίδης
Επίσημη ιστοσελίδα
cyprussports.org

Ίδρυση και σκοπός

Επεξεργασία

Η ανάγκη ίδρυσης Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, που να έχει την ευθύνη ανάπτυξης του εξωσχολικού αθλητισμού και το συντονισμό της αθλητικής ζωής της Κύπρου, άρχισε να διαφαίνεται μετά τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

Η Κύπρος ήταν υποχρεωμένη πλέον να μετέχει σε διεθνείς συναντήσεις για την προβολή της χώρας αλλά και για τη βελτίωση της θέσης της στη διεθνή αθλητική κίνηση.

Έτσι, το 1969 ιδρύθηκε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της Ελλάδας άρχισε τις δραστηριότητες του, με κυριότερες τις βελτιώσεις αθλητικών χώρων και τις παροχές χρηματικών χορηγιών στις αθλητικές οργανώσεις.

Ακολούθησαν οι ανεγέρσεις αθλητικών σταδίων στις πόλεις και γυμναστηρίων στην ύπαιθρο. Σημαντική βοήθεια αποτέλεσε η έλευση στην Κύπρο του ΠΡΟ-ΠΟ το 1969, του οποίου όλα τα έσοδα παρέμεναν στην Κύπρο.

Διοικητική δομή

Επεξεργασία

Ο ΚΟΑ διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και επτά μέλη. Υπηρεσιακός προϊστάμενος του Οργανισμού είναι ο Γενικός Διευθυντής.

Υφιστάμενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ είναι ο Ανδρέας Μιχαηλίδης

Περι ΚΟΑ Νόμος

Επεξεργασία

Σύμφωνα με τον περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμο 69-96, ο ΚΟΑ έχει την ευθύνη της αθλητικής ανάπτυξης του εξωσχολικού αθλητισμού καθώς και του προγράμματος «Αθλητισμός για όλους» (ΑΓΟ).

Λειτουργική διάρθρωση

Επεξεργασία

Η λειτουργική διάρθρωση του ΚΟΑ είναι:

  • Τομέας Αθλητισμού: Έχει υπό την ευθύνη του τον Αγωνιστικό Αθλητισμό και τον Αθλητισμό για Όλους, καθώς επίσης και όλα τα επιμέρους προγράμματα του ΚΟΑ (π.χ. Αντι-Ντόπινγκ, Βίας κτλ).
  • Τομέας Αθλητικών Χώρων: Έχει υπό την ευθύνη του τη δημιουργία ή και βελτιώση της αθλητικής υποδομής, καθώς επίσης και την επίβλεψη και συντήρηση όλων των ιδιόκτητων αθλητικών χώρων.
  • Κλάδος οικονομικής διαχείρισης: Έχει την ευθύνη όλου του οικονομικού προγραμματισμού του ΚΟΑ καθώς και τον έλεγχο των οικονομικών διαδικασιών.
  • Κλάδος Ανθρώπινου Δυναμικού: Ο Κλάδος Ανθρώπινου Δυναμικού και Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (ΚΑΕΚ) έχει υπό την ευθύνη του την εκπαίδευση όλων των μόνιμων υπαλλήλων του Οργανισμού, την παρακολούθηση του Κέντρου Αθλητικών Ερευνών και τις Συντεχνιακές Σχέσεις.

Επιτροπές

Επεξεργασία

Επιτροπές ΚΟΑ

Επεξεργασία

Επιστημονικές επιτροπές

Επεξεργασία

Ανεξάρτητες επιτροπές

Επεξεργασία

Ομοσπονδίες

Επεξεργασία

Οι ομοσπονδίες που υπάγονται στον ΚΟΑ είναι:

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Περί Κύπρου. Λευκωσία: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. 2009. σελ. 490-493. ISBN 978-9963-38-705-2. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία