Το Κυριακοδρόμιον είναι Χριστιανικό βιβλίο, το οποίο περιέχει ερμηνείες των περικοπών από τα Ευαγγέλια, τις Πράξεων των Αποστόλων, τις Επιστολές τους και των διαφόρων ομιλιών ή λόγων, που αναγιγνώσκονται στις εκκλησίες κατά τις διάφορες Κυριακές του έτους, εξ ου και η ονομασία του.

Εξώφυλλο ιστορικής έκδοσης του Κυριακοδρομίου από τον Αγάπιο Λάνδο. Τυπογραφείο Νικόλαου Γλυκύ, Βενετία, 1684.

Το Κυριακοδρόμιο δεν ανήκει στα καθεαυτού Λειτουργικά βιβλία, πλην όμως αποτελεί ιδιαίτερο βοήθημα στην ανάλυση των Ευαγγελικών περικοπών από τους ιερείς και ιεροκήρυκες, χαρακτηριζόμενο έτσι από πολλούς ως Λειτουργικό.

Πολλά τέτοια βιβλία κυκλοφορούσαν επί Τουρκοκρατίας με απλές και καταληπτές ερμηνείες, που λεγόταν και Κυριακά. Από τους πρώτους χρόνους της απελευθέρωσης της Ελλάδας άρχισε πολύ μεγάλη διάδοση αυτών και εκτός Ελλάδας. Χαρακτηριστικά ήταν τα Κυριακοδρόμια του Νικηφόρου Θεοτόκη, που μεταφράστηκαν και στη ρωσική γλώσσα.