Ο Κωνσταντίνος Χαδηνός (άκμασε 1258-1274) ήταν ανώτερος αξιωματούχος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Βιογραφία

Επεξεργασία

Αναφέρεται για πρώτη φορά, όταν ο Θεόδωρος Β΄ Βατάτζης (1254-58) τον έστειλε στη Θεσσαλονίκη να συλλάβει τον Μιχαήλ Παλαιολόγο, που συνωμότησε εναντίον του Αυτοκράτορα των Ρωμαίων.

Τότε είχε τη θέση του κόμη των βασιλικών ίππων.[1][2] Όταν ο Παλαιολόγος ανήλθε στο θρόνο ως Μιχαήλ Η΄, ο Κωνσταντίνος απεστάλη για να εγγράψει τους μεγάλους γαιοκτήμονες της Μικράς Ασίας στον Αυτοκρατορικό στρατό και να κατάσχει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους.[2] Την ίδια περίπου περίοδο ορίστηκε Έπαρχος της Κωνσταντινούπολης.[1][2]

Το 1269 καταγράφεται να κατέχει τη θέση του μεγάλου λογαριαστή (για τα Οικονομικά), το αξίωμα του οικείου του Αυτοκράτορα και από το 1274 του πρωτοϊερακαρίου (πρώτου κυνηγού με γεράκια).[2]

  1. 1,0 1,1 Guilland 1967, σελ. 471.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 PLP, 30346. Χαδηνὸς Κωνσταντῖνος.