Ο κόμης υδάτων ήταν Βυζαντινός αξιωματούχος, υφιστάμενος του λογοθέτη του γενικού, ο οποίος ήταν υπεύθυνος τα υδραγωγεία της Κωνσταντινούπολης.

Ο συγκεκριμένος αξιωματούχος αναφέρεται στο «Κλητορολόγιον» του Φιλοθέου το 899, στην τέταρτη σειρά (επί συνόλου δώδεκα) της κατατάξεως των αξιωμάτων τα οποία υπάγονταν στον λογοθέτη του γενικού.[1] Σύμφωνα με τον ιστορικό Franz Dölger, ο κόμης υδάτων ήταν ίσως υπεύθυνος για την συλλογή των φόρων επί καναλιών και υδραγωγείων, που αναφέρεται στα «Βασιλικά».[2] Είναι δε ίσως ταυτόσημος με τον λογοθέτη των υδάτων, που αναφέρεται τον ΙΑ' αιώνα.[3]

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Oikonomidès 1972, σελ. 113.
  2. ODB, "Komes hydaton" (A. Kazhdan), σ. 1139.
  3. ODB, "Komes hydaton" (A. Kazhdan), σ. 1139; "Logothetes ton hydaton" (A. Kazhdan), σ. 1247.

ΠηγέςΕπεξεργασία