Κύπρος (μυθολογία)

μυθολογικό πρόσωπο

Με το όνομα Κύπρος στη μυθολογία αναφέρονται τρία πρόσωπα που σχετίζονται με την ονομασία της νήσου Κύπρος.

Σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο ήταν κόρη του Κινύρα, ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος αναφέρει άλλη παράδοση που λέει ήταν κόρη του Βύβλου και της Αφροδίτης, ...Κύπρος εκλήθη από Κύπρου της θυγατρός του Κινύρου, ή της Βύβλου και Αφροδίτης...[1]. Ο Ευστάθιος μας αναφέρει ότι ήταν γιος του Κινύρα.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Αθανάσιου Σακελάριου, Τα Κυπριακά ήτοι, πραγματεία περί γεωγραφίας, αρχαιολογία, στατιστικής, μυθολογίας και διαλέκτου της Κύπρου, τόμος 1, Αθήνα 1855

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί Θεμάτων, έκδοση Impensis Ed. Weberi, 1811