Λίπανση είναι η φυσική διαδικασία ή η τεχνική που μειώνει την τριβή μεταξύ δύο επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή και κινούνται η μία ως προς την άλλη.

Δοχεία με λιπαντικά

Η λίπανση επιτυγχάνεται με το λιπαντικό, την ουσία που παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο επιφανειών, η οποία ελαττώνει την τριβή. Η στρώση του λιπαντικού μπορεί να είναι είτε στερεή (π.χ. γραφίτης), είτε διεσπαρμένο στερεό μέσα σε υγρό, είτε υγρό, είτε διεσπαρμένο υγρό σε υγρό, είτε ακόμα και αέριο σε ειδικές περιπτώσεις.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία