Ο λαιμός ή τράχηλος είναι το τμήμα του σώματος το οποίο ενώνει το κεφάλι με τον κορμό και επιτρέπει τις κινήσεις του κεφαλιού. Διαιρείται με όριο τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ, ο οποίος αποτελεί διαχωριστικό σημάδι, σε δύο μεγάλες τριγωνικές περιοχές, στην πρόσθια τραχηλική χώρα και στις εκατέρωθεν πλάγιες τραχηλικές χώρες.

Όργανα του τραχήλου αποτελούν ο φάρυγγας, ο λάρυγγας, η τραχεία, η τραχηλική μοίρα του οισοφάγου, ο θυρεοειδής αδένας, καθώς και οι παραθυρεοειδείς αδένες και τα κάτω λαρυγγικά νεύρα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία