Το όνομα Λατίνοι ήταν κατά τον Μεσαίωνα ένα κοινό δημονύμιο για τους ακολούθους της Λατινικής Εκκλησίας του Δυτικού Χριστιανισμού. [1] Προήλθε από την Εκκλησιαστική Λατινική, που αναπτύχθηκε από τους Λατίνους Πατέρες της Εκκλησίας στη Δυτική Εκκλησία. Αν και η λατινική γλώσσα ήταν η επίσημη γλώσσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που ανάγεται στην Ιταλική φυλή η οποία στην αρχαιότητα αναπτύχθηκε στην Αρχαία Ρώμη, το όνομα χρησιμοποιήθηκε ανεξάρτητα από την εθνικότητα, συμπεριλαμβανομένων των Γερμανικών, Ιταλικών, Κελτικών και Σλαβικών λαών. [1] Έτσι, οι άνθρωποι που συνδέονταν με τα κράτη που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών αναφέρονταν γενικά ως Λατίνοι ή Φράγκοι, με τους τελευταίους να αποτελούν μία ομάδα που εκπροσωπείται ιδιαίτερα. [1]

Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στον ευρύτερο Ορθόδοξο κόσμο ήταν γενικά ένας αρνητικός χαρακτηρισμός, ιδιαίτερα μετά το Σχίσμα Ανατολής-Δύσης το 1054. [2]

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Βιβλιογραφικές αναφορές Επεξεργασία