Η Λούνα είναι η θεότητα της σελήνης στη Ρωμαϊκή Μυθολογία.

Ταυτίζεται με την Σελήνη της Ελληνικής Μυθολογίας και με την Λόσνα της Ετρουσκικής.

Η " λούνα " περιγράφετε περισσότερο στα βιβλία ως η θηλυκή λύκαινα. Πέρνει την θέση δίπλα από τον " Άλφα " δηλαδή τον αρχηγό του κοπαδιού. Η Λούνα είναι η πιο δυνατή θηλυκή λύκαινα ανάμεσα στις άλλες. Ο Άλφα είναι αυτός που διαλέγει ποια θα είναι η Λούνα , αυτή που θα είναι στο πλάι του για πάντα. Όμως η Λούνα και ο Άλφα έχουν τα ίδια δικαιώματα, αυτοί θα κάνουν κομάντο σε όλο το κοπάδι. Συνήθως η Λούνα περιγράφετε και ως η βασίλισσα της σελήνης και όλο το κοπάδι την προσέχει σαν βασίλισσα.