Μάγειρας

το άτομο που ασχολείται με την προετοιμασία και το μαγείρεμα των τροφίμων

Μάγειρας είναι το άτομο που ασχολείται με την προετοιμασία και το μαγείρεμα των τροφίμων. Στο χώρο της εστίασης,πρόκειται για τον ειδικό στον τομέα των τροφίμων που εργάζεται σε κουζίνες καταστημάτων (εστιατόρια, μαγειρεία που προσφέρουν ζεστά ή κρύα πιάτα), πλοία, ξενοδοχεία ή άλλες επιχειρήσεις συνεστιάσεων ή μαζικής εστίασης (καντίνες εταιριών, σχολείων και νοσοκομείων), οργανώνει το χώρο και μαγειρεύει τα εδέσματα που θα σερβίρονται στους πελάτες.

Μάγειρας
Τζουζέππε Αρτσιμπόλντο, Ο Μάγειρας, 1570

Πρόκειται για ένα επάγγελμα που απαιτεί μακροχρόνια και σκληρή περίοδο μαθητείας, με βάρδιες και ωράρια συχνά εξαντλητικά.

Στην Ιταλία για τη λήψη πιστοποίησης για το επάγγελμα του μάγειρα (ή του βοηθού μάγειρα) απαιτείται παρακολούθηση συγκεκριμένων κύκλων μαθημάτων ή η αποπεράτωση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος γι' αυτό το είδος επαγγελματικής κατάρτισης, συνήθως σχολείο ξενοδοχειακών επαγγελμάτων.

Στην Ελλάδα, μπορεί να έχει σπουδάσει τη μαγειρική τέχνη στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΣΤΕ), σε ιδιωτικές σχολές μαγειρικής και σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ. Ο Τεχνικός που έχει μάθει τη μαγειρική τέχνη εμπειρικά μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα μαγειρικής σε ειδικά τμήματα μετεκπαίδευσης που οργανώνει κάθε χρόνο η ΣΤΕ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Η ιεραρχία από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο έχει ως εξής: Γ΄ μάγειρας, Β΄ μάγειρας, Α΄ μάγειρας, βοηθός αρχιμάγειρα, αρχιμάγειρας (σεφ)

Όταν ο όρος μάγειρας αναφέρεται στο επάγγελμα του μάγειρα, διαφέρει κατά κανόνα από τον όρο σεφ, καθώς ο δεύτερος αποδίδεται στον αρχιμάγειρα φημισμένων εστιατόριων ή μεγάλων ξενοδοχείων. Η τέχνη αυτή γνώρισε τη δόξα χάρη στο έργο των αρχιμαγείρων που εργάστηκαν στις αυλές των Ευρωπαίων μοναρχών από τον δέκατο όγδοο αιώνα και μετά, και επιπλέον χαίρει μεγάλης εκτίμησης, καθώς συνδέθηκε με τη μορφή του καλλιτέχνη.