Το Μέγαρο είναι ένα από τα τρία τμήματα του αρχιτεκτονικού σχήματος οίκου στην αρχαία Ελλάδα. Είναι χώρος με επιβλητικές διαστάσεις όπου συναθροίζονταν οι άνδρες.
αριστερά: Κατόψεις Μεγάρων
(επάνω προς κάτω)
1) Μέγαρο,
2) Μέγαρο με πρόδομο,
3) πρόστυλο Μέγαρο (απλός ναός),
4) Ελληνικός οίκος
δεξιά:Κάτοψη του Μυκηναϊκού
Μεγάρου της Τίρυνθας.

Αρχιτεκτονική δομή του Μεγάρου Επεξεργασία

Το Μέγαρο ήταν ένας από τους χώρους, συνήθως ο μεγαλύτερος του σπιτιού, και αποτελείτο από τον κυρίως χώρο, στον οποίο συχνά οδηγούσε ένα μπροστινό χολάκι, ο πρόδομος. Στον πρόδομο συναντάμε μερικές φορές δύο κολώνες μπροστά από την πόρτα του κυρίως χώρου. Στον εσωτερικό τού κυρίως χώρου βρίσκονται κίονες που στηρίζουν την οροφή.

Το Μέγαρο στον Μινωικό πολιτισμό Επεξεργασία

Στην εποχή του Μινωικού πολιτισμού το Μέγαρο ήταν ήδη ένα επιβλητικό διώροφο κτίσμα, και ήταν το παλάτι για τον τοπικό άρχοντα.

Το Μέγαρο στον Μυκηναϊκό πολιτισμό Επεξεργασία

Στον Μυκηναϊκό πολιτισμό συναντάμε συχνά ναούς με την αρχιτεκτονική του Μεγάρου. Πρόκειται για κατασκευή μακρόστενου σχήματος, διαμοιρασμένη σε τρεις χώρους. Αρχαιολογικά Μέγαρα βρίσκονται στις Μυκήνες, στην Τίρυνθα, στην Πύλο και στα Μέθανα.